Формування журі

Оцінку кейсам дає Журі, яке формується з членів Правління Асоціації, а також партнерів Премії – визнаних експертів у галузі GRPRPublic AdvocacyGovernment та Public AffairsЖурі конкурсу складається з 10 осіб.

Критерії оцінки номінантів

  • Актуальність задуму: Оцінюється актуальність кейсу для компанії, Асоціації, на даний момент (відповідність стадії розвитку, наявності ресурсів, ситуації на ринку). Значимістькейсу для розвитку галузі Government Relations .
  • Етичність методів реалізаціїВідповідність часу, можливостям і потребам галузі,етичним нормам та правилам коректних комунікацій.
  • Ефективність: Журі звертає увагу на результати проекту, їх взаємозв’язок з поставленими цілями і завданнями.

Виставлення оцінок

Кожен член Журі має право одного голосу і виставляє проектам оцінки за 10-бальною шкалою, а також надає коментарі щодо проектів. Голова Журі є гарантом об’єктивності суддівства. Після надання усіма членами Журі оцінок до Оргкомітету проводиться підсумкове засідання, на якому голова Журі візує оцінки і вносить їх у таблицю (з розбивкою за номінаціями). Оргкомітет підраховує середнє арифметичне отриманих кожним фіналістом оцінок і присвоює кожному номінанту відповідний бал. На підставі цих балів визначаються переможці 1-го, 2-го та 3-го ступеня.

Умови участі у Премії:

  • Бути членом Асоціації та мати практичний досвід у сфері GR, PR, Public Advocacy, Government and Public Affairs.
  • Бути фахівцем, які представляють компанії, профільні Асоціації, окремі представники сфери GR, PR, Public Advocacy, Government and Public Affairs. Такі кейси будуть запропоновані на розгляд Правлінні та оцінені, як рекомендовані на номінації Премії.

Визначення переможців

Переможцем вважається номінант, який посів найвище місце за підсумковим балом Журі. У разі виникнення спірних ситуацій (декілька номінантів отримали однакові бали, розходження між балами критично незначне) членам журі пропонується додатково аргументувати Голові свої оцінки, а також, за потреби, провести додаткове голосування.

Оголошення переможців відбувається в рамках Церемонії нагородження.