Відбулася зустріч членів Української асоціації професіоналів в сфері GR і лобізму

Новини

21 червня 2018 року відбулася зустріч членів Української асоціації професіоналів в сфері GR і лобізму. На зустрічі були присутні понад члени Асоціації, а також юристи і представники засобів масової інформації. 

Зустріч відкрила Голова Правління Асоціації Одарченко Катерина. Нею було відзначено, що Асоціація протягом минулого року працювала в постійному контакті зі своїми членами, підтримуючи їхні    ініціативи та вирішуючи нагальні проблеми.

Особливу увагу голова Правління приділила організовуваному Асоціацією Міжнародному форуму GR та лобістів, який має проходити 12 жовтня 2018 року в Брюсселі. Тематика заходу буде охоплювати питання, пов’язані як з міжнародним, так і з українським контекстом. Особливе місце в цьому плані посідають інтереси учасників форуму з Молдови, Грузії та інших країн Східного партнерства. Одарченко К.Ю. повідомила учасникам зустрічі, що діяльність Асоціації та майбутній Форум вже досить широко висвітлюються в провідних європейських виданнях, таких, як The Observer, Political EU, та інших. У роботі форуму планується участь таких відомих лобістів Євросоюзу, як Андреас Бенес і Крістіан де Фоюс. Важливо і те, що українські учасники форуму отримають можливість обговорити власні проекти та проблеми з депутатами Європарламенту, членами Єврокомісії, європейськими лобістами, лідерами громадських організацій Євросоюзу, а також представниками провідних європейських видань та Інтернет-сфери.На думку керівника Всеукраїнського об’єднання «Федерація металургів України» Колеснікової Олени, найважливішими проблемами, які наразі перебувають в центрі уваги Асоціації є соціальне питання, питання освіти та ринку праці. Федерація металургів України активно підтримує проект «Паспорт професії», вбачаючи в ньому перспективний варіант реформи освіти, який дозволяє бізнесу виступити реальним замовником для системи освіти. Також нею розробляються і просуваються ті інструменти, які дозволять утримати молодь в країні, показати молодим кадрам перспективність роботи в Україні. Порівняно нещодавно Федерація приступила до розробки третього, але не менш важливого, ніж два попередніх, проекту екології. Пані Олена висловила повну підтримку ідеї проведення Міжнародного форуму,  зазначивши, що вважає цю подію актуальною і необхідною.

Генеральний директор «Sigma Bleezer» Вадим Бодаєв звернув увагу на те, що чинна влада наразі не бачить діалог між бізнесом і владою в якості перспективного та необхідного для неї інструменту комунікації. На його думку, на даний момент зусилля бізнесу з вибудовування такого діалогу більше нагадують партизанський, аніж системний, державнозначимий характер. Проведення Міжнародного форуму в Брюсселі має стати певним сигналом для влади, який повинен донести ідею про те, що діалог влади та бізнесу –  це нормальне явище, що влада повинна давати більше повноважень громадським організаціям та бізнесу в рамках процесу діалогу з державою. У центрі уваги виступу Олега Бондара була проблема обмеженого набору доступних наразі в Україні інструментів цивілізованого лобізму. У своєму виступі він звернув увагу на нещодавно утворену при Президентові України Національну раду з інвестицій, яка, звісно, є інструментом цивілізованого лобізму, але таким, що орієнтований на інтереси великих компаній, в першу чергу, іноземних. Бондар О. підкреслив необхідність прискорення роботи над національним законом про лобізм і важливість його щонайшвидшого прийняття. Лобістські структури, на думку пана Бондара, повинні стати перешкодою законодавчому закріпленню економічної деградації України. Також пан Бондар звернув увагу на те, що для великих підприємств істотною проблемою стали прогалини законодавства про корпоративне управління (зокрема, норми про незалежних директорів).Голова Об’єднання «Металургпром» Каленков Олександр вказав на важливість розробки сучасної державної промислової політики та її складових елементів (тарифної, торгової, антимонопольної і т.д.). Спікер підкреслив, що «Укрметалургпром» виступає категорично проти побудови якихось монопольних каналів зв’язку з владою та ексклюзивних майданчиків для неї. На думку спікера, в повному обсязі використовується в діалозі бізнесу та влади такий потужний інструмент цивілізованого лобізму, як взаємодія з комітетами та комісіями парламенту і місцевих рад. «Укрметалургпром» турбують можливі зміни в торговій і митній політиці України, об’єктивно викликані хвилею протекціонізму і торгових воєн. У зв’язку з цим необхідно розвивати міжнародний лобізм, підвищувати рівень компетенції фахівців, що займаються ним.  З огляду на це Форум в Брюсселі є важливим насамперед тому, що він дозволить українським фахівцям глибше ознайомитися з європейським досвідом лобізму, обговорити професійні методики безпосередньо з практикуючими лобістами Євросоюзу. Пан Каленков також звернув увагу на доцільність відновлення Міністерства промисловості, як особливого органу, який представляє інтереси промислових підприємств перед іншими державними органами.

Юлія Висоцька, представник «Ліги приватних оборонних підприємств» відзначила, що вважає важливим питанням про лобіювання проблеми розвитку та функціонування вільних економічних зон і митної політики України.

Тимур Чмерук, який представляє компанію «Base capital management», висловив думку багатьох про те, що відсутність розвиненого та ефективного діалогу влади і бізнесу в Україні, є однією з причин, що перешкоджають приходу великих іноземних інвестицій в країну, і, зрештою, викликають недовіру у закордонних партнерів. Спікер також зазначив, що в зв’язку з реалізацією компанією системного проекту розвитку галузі відновлюваної енергетики (частиною якого є будівництво сонячного парку в Херсонській області на 30 Мвт), досить актуальною стає питання лобіювання гармонізації українського та європейського законодавства в енергетичній галузі.

Олексій Мусатов, виконавчий директор «Національної ліги транспортного бізнесу», підтримав раніше виступаючих спікерів в плані того, що наразі відсутня системна робота органів влади з бізнесом. Мусатов О. висловив думку про те, що наразі лобісти намагаються більше виправити вже існуючі, «старі» нормативні правила і акти, а не підтримувати нові перспективні напрямки бізнесу, організацію його діалогу з владою, реформи державного управління. Він закликав професіоналів лобістів до більш активної підтримки нових технологій публічного управління, таких, як блокчейн, «big-data», «електронний уряд », розробку нормативних положень, орієнтованих саме на ці технології. У своєму виступі пан Мусатов закликав колег приєднатися до розробки Громадської електронної платформи. Саме реалізація цього проекту, на його думку, є основним мотивом участі в Міжнародному форумі в Брюсселі для очолюваної ним асоціації.

Представник «Всеукраїнської Аграрної Ради» Дикун Андрій запропонував зосередити увагу на лобіюванні антирейдерського закону в аграрній сфері та вирівнюванні оподаткування сільгоспвиробництва. «Аграрна Рада» позитивно сприймає ідею проведення Міжнародного форуму та готова взяти участь в його проведенні.

Представник громадської організації «Бізнес за майбутнє» Едуард Курганський поділився з присутніми досвідом прикладом успішного лобіювання введення нового податку, зокрема, мова йшла про податок на виведений капітал. Він підкреслив, що бізнес-спільнота України вже кілька років домагається заміни традиційного податку на прибуток. Наразі цей проект виходить на «фінішну пряму». Курганський звернув увагу членів Української асоціації професіоналів в сфері GR і лобізму на важливість розробки та створення аналітично-дискусійного майданчика, де представники бізнесу змогли б обговорювати загальні міжгалузеві питання.

Представниця Комітету підприємців Ліна Клібанова висловила пропозицію просувати від імені Асоціації питання лобіювання в медіабізнесі та культурному виробництві, зокрема, в галузі кінематографу.

Представниця сфери будівничих і виробничих підприємств енергетичної галузі Меркова Яніна підкреслила у своєму виступі, що всі проблеми, якими доводиться займатись професійним лобістам, можна розподілити на проблеми більш приватного характеру, галузеві та глобальні (тобто ті, які стосуються не тільки бізнесу, а й усього суспільства). Власне, у цьому і проявляється важлива суспільна функція та користь професійного лобізму для кожного українця. Розповідаючи про галузеві проблеми, спікерка зробила акцент на проблемі збереження застарілих ДБН, які часто перешкоджають  а унеможливлюють організацію сучасної кошторисної роботи в будівництві, значно знижують об’єктивність розрахунку кошторисної вартості та ускладнюють участь будівельних організацій в тендерах. На її думку, необхідно кардинально змінювати законодавство про тендери. На даний момент переможець тендеру визначається, виходячи з пропозиції мінімальної ціни, однак, подібна пропозиція часто прирікає проект на низьку якість виконуваних робіт. Під час виступу прозвучав заклик до того, аби Асоціація докладала більше зусиль для більш тривалої дії існуючих правил гри на ринку, оскільки нормативна база занадто часто оновлюється. Як наслідок, подібна невизначеність  часто призводить до значних ускладнень у взаємодії з інвесторами. Водночас було підняте питання існуючого протиріччя між Податковим кодексом України та внутрішньою нормативною базою податкової служби. Зокрема, у цьому випадку мова йшла про вступ в дію обмеження щодо майна та рахунків організації в разі судового оскарження нею рішення податкової служби.

Після обговорення нагальних питань члени Української асоціації професіоналів в сфері GR і лобізм, висунули кандидатури до складу Правління Асоціації та провели голосування. Як наслідок, в рейтинговий список для голосування було внесено 18 прізвищ.

Post a comment